smart-factory

1...2...3..OEE

איך "עולים על הגל" של המהפיכה התעשייתית הרביעית? איך מקימים מערכת לניהול ייצור במהירות וביעילות? איך מודדים את התועלות של מערכת כזו וכמה מהר אפשר לראות אותן?

 

על השאלות האלה ועוד הרבה יותר יענה אמיר אלוני, מנכ"ל LeaderMES, בהרצאתו במסגרת הועידה, ויענו אנשי הצוות שלנו לאורך כל היום בביתן שלנו.בואו להפגש איתנו ולשמוע איך מערכת LeaderMES יכולה להתאים לסביבת העבודה שלכם!

סדר היום המלא

agenda
Back to top